partner dkmsJuż 5 lutego w Ostrołęce odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Impreza zostanie zorganizowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu Joanny Trościanko i wielu prywatnym osobom i firmom z Ostrołęki. Przez cały dzień będzie można oddać krew i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

Oddać krew i zarejestrować się w bazie dawców szpiku będzie można w budynku szkoły języków obcych Alma Mater w godzinach od 10 do 16. Na potencjalnych dawców będzie czekać również wiele atrakcji w okolicach sceny przy DH Kupiec.

W ciągu dnia będą odbywać się tam występy lokalnych artystów, przewidziany jest także występ gwiazdy wieczoru, będzie tam można także zakupić ciepły posiłek lub porozmawiać z przedstawicielem fundacji DKMS, zajmującej się tworzeniem bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.

 

- Chciałabym aby jak najwięcej osób usłyszało o tej akcji - powiedziała nam organizatorka. - Starałam się do organizacji włączyć jak najwięcej ostrołęckich firm i instytucji. Chciałabym, aby jak najwięcej osób skorzystało z okazji do zarejestrowania się. Nigdy nie wiadomo, czy dzięki temu nie będziemy mieli możliwości uratowania czyjegoś życia - dodaje.

 

Dawcą może zostać każdy, ogólnie zdrowy człowiek w wieku pomiędzy 18, a 55 rokiem życia, ważący więcej niż 50 kg nie będący po przeszczepie organów i nie należący do którejkolwiek z grup ryzyka.

 

Rejestracja również jest całkowicie bezbolesna: wówczas gdy wyrażamy chęć zarejestrowania się jako dawca otrzymujemy komplet pałeczek, którymi pobieramy śluz z jamy ustnej. Pobrany materiał zostanie przebadany pod kątem cech zgodności tkankowej a po kilku tygodniach otrzymamy kartę dawcy i przypinkę z logo fundacji, co będzie oznaczało że oficjalnie zarejestrowaliśmy się jako dawcy szpiku.

 

Jeżeli okaże się, że nasz szpik można przeszczepić innej osobie zostaniemy zaproszeni na dodatkowe badania a następnie na sam zabieg. Komórki macierzyste pobierane są od dawcy pod pełną narkozą za pomocą igły punktowej z tylnej części kości biodrowej. W ramach całego zabiegu konieczne jest wykonanie dwóch drobnych nacięć lub kilku nakłuć, których proces gojenia przebiega z reguły bardzo szybko. Proces pobrania trwa około 60 minut, w trakcie którego pobierana jest około jednego litra mieszanki składającej się z krwi oraz szpiku kostnego. Ilość ta odpowiada około pięciu procent całkowitej objętości szpiku kostnego, która u osób zdrowych odtworzy się z powrotem w czasie do dwóch tygodni. Dawca przyjmowany jest do kliniki z reguły dzień wcześniej przed pobraniem, pozostaje w dniu pobrania w celu obserwacji, a trzeciego dnia zwalniany jest do domu.

 

Więcej informacji będzie można uzyskać 5 lutego w okolicach sceny przy DH Kupiec oraz w budynku szkoły języków obcych Alma Mater w godzinach od 10 do 16. Patronat nad imprezą objął prezydent Ostrołęki - Janusz Kotowski.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "WOPR-OS" w Ostrołęce popiera inicjatywe DKMS.