Zgodnie z podpisaną umową nr BRI-I.68.8.2021 z Wojewodą Mazowieckim WOPR-OS w Ostrołęce w okresie letnim (01.07-31.08 2021 r.) zrealizuje 32 dni stałych dyżurów (16 dwunastogodzinnych w lipcu i 16 dwunastogodzinnych dyżurów w sierpniu). W trakcie dyżurów dwuosobowy zespół ratowników WOPR-OS oprócz stałej gotowości będzie patrolował 40 km odcinek rzeki Narew obejmujący 40 km odcinek rzeki w obrębie województwa mazowieckiego obejmujący m. Ostrołęka, powiat ostrołęcki i część powiatu makowskiego.