JEŻELI CHCESZ MIŁO I BEZPIECZNIE SPĘDZAĆ SWÓJ CZAS NAD WODĄ ZAPOZNAJ SIĘ Z KILKOMA PROSTYMI ZASADAMI:


regulamin 1. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM OBIEKTU
W regulaminie znajdziesz cenne informacje i zasady obowiązujące na obiekcie. 
Bądź świadom:

- kto jest właścicielem obiektu,

-w jakich godzinach otwarty jest obiekt,

- jak funkcjonuje służba ratownicza,

-  do kogo zgłasić się w przypadku gdy: nastąpi wypadek, zauważysz coś groźnego, jak wzywać pomoc i u kogo będzie ona Ci udzielona itp.

2. PRZESTRZEGAJ ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBIEKCIE!

3. ZAPOZNAJ SIĘ Z WYSTĘPUJĄCYM OZNAKOWANIU NA OBSZARACH WODNYCH.

Pamiętaj kożystając z plaż strzeżonych napotkać możesz na różnego rodzaju boje i znaki. Czy zawsze wiesz co oznaczają?
GRANICE OBSZARÓW WODNYCH PRZEZNACZONYCH DO KĄPIELI W POLSCE

OZNACZONE SĄ ZAWSZE TAK SAMO


bojeBrodzik -boje i pływaki w kolorze białym. Głębokość wody w wyznaczonym obszarze wynosi maksymalnie  40cm.
Strefa czerwona
-boje i pływaki w kolorze czerwonym ograniczają strefę dla nieumiejących pływać. Głębokośc wody w wyznaczonym obszarze nie jest większa niż 120cm.
Strefa żółta
- boje i pływaki w kolorze zółtym ograniczają strefę dla umiejących pływać. Głębokość wody w wyznaczonym obszarze może sięgać maksymalnie 400cm. 

 

 

 Na rysunku poniżej przedstawiono schemat organizacji przykładowego miejsca wykożystywanego do kąpieli.


glebokoscFLAGI INFORMACYJNE

Na obszarach wodnych występują dwa rodzaje flag informacyjnych:


FALAGA BIAŁA -
 KĄPIEL DOZWOLONA- oznacza też iż na obszarze wodnym prowadzony jest dozór przez służbę ratowniczą. 

FLAGA CZERWONA - KĄPIEL ZABRONIONA oznacza też iż na obszarze wodnym prowadzony jest dozór przez służbę ratowniczą.

BRAK FLAGI - KĄPIEL ZABRONIONA - oznacza brak dozoru przez służbę ratowniczą.


flagi


TABLICA METEO

Z tablicy meteo możesz odczytać aktualne wartości temperatury powietrza wody w danym dniu.

Poniższy rysunek przedstawia przykładową forme tablicy meteo.


meteoZNAKI ZAKAZU, NAKAZU I INFORMACYJNE


Na akwenach możesz spotkać różnego rodzaju znakami zakazu, nakazu i informacyjnymi.
Zapoznaj się z nimi i pamiętaj w trosce o własne bezpieczeństwo stosuj się do ich znaczenia.

 zakazu

 

nakazu

 

informacyjne


DODATKOWE OZNAKOWANIE

Znaki te występują w różnej formie.


znaki inne