juzplywambanner

Cele programu i podstawowe zagadnienia:

1. Program edukacyjny „Już pływam" ma na celu propagowanie nauki pływania wśród dzieci w wieku szkolnym, a ponadto popularyzowanie problematyki ratownictwa wodnego oraz świadomego podejścia do stosowania zasad bezpiecznego zachowania na obszarze wodnym i terenie przywodnym.

2. Program będzie realizowany od marca do czerwca 2012 roku na 50 pływalniach (pod tym pojęciem znajduje się także park wodny).

3. Program adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym z Domów Dziecka, Domów Opieki Społecznej, organizacji opiekujących się statutowo dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej.

Formy realizacji programu:

1. Zorganizowanie 16 zajęć nauki pływania dla 15-osobowej grupy uczniów.

2. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt do nauki pływania oraz materiały edukacyjne dla dzieci uczestniczących.

3. Zapewnienie sprzętu do doskonalenia nauki pływania, również do użytku przez uczestników innych kursów nauki pływania organizowanych przez każdego kierownika pływalni.

4. Popularyzowanie programu poprzez wręczanie dzieciom maskotek, książeczek, znaczków i nalepek.

5. Publikowanie w mediach i na stronach WWW informacji o prowadzonych działaniach.

01.baner

02.baner

Materiał pochodzi ze strony Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.