„Pływam bez promili” to akcja promująca społeczną odpowiedzialność w aspekcie spożywania alkoholu nad wodą. W tegoroczne wakacje zostanie ona przeprowadzona po raz piąty. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association (PVA) wspierane przez wybranych partnerów.

 


 

Celem kampanii jest rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z pływaniem i kąpaniem się oraz uprawianiem sportów i rekreacji na obszarach wodnych po spożyciu alkoholu.
W 2010 r. utonęło 369 osób, z czego 123 stwierdzone wypadki to osoby spożywające wcześniej alkohol. Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, zwiększa zagrożenie utraty równowagi, przeszacowaniem lub utratą sił przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu umiejętności rozpoznania i oceny stopnia niebezpieczeństwa. Wejście do wody, nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu w upalny dzień, może skończyć się tragicznie.

Kampania społeczna „Pływam bez promili” wspierana jest przez następujących partnerów:

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – WOPR
  • Polski Związek Kajakowy – PZK
  • Polski Związek Wędkarski – PZW
  • Polski Związek Żeglarski – PZŻ
  • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego – PZMWiNW

 

W ramach kampanii, w nadmorskich kurortach, a także w miejscowościach położonych nad jeziorami
i rzekami w całej Polsce rozwieszone zostaną plakaty informujące o zagrożeniach związanych
z uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu. Przestrzegamy: albo alkohol, albo pływanie. Od tej reguły nie może być wyjątków! – zaznacza Andrzej Szumowski, prezes PVA.

Kampania obejmie także bardziej aktywne działania edukacyjne, które będą promowane podczas imprez sportowych organizowanych przez partnerów (np. Puchar Polski Ratowników Wodnych, Ustka, 13-14 sierpnia 2010 r.), ich ośrodki lokalne, stronę internetową www.plywambezpromili.pl, portal społecznościowy Facebook i gadżety. Pragniemy, by działania popularyzujące trzeźwość promowane były także poprzez ogólnopolską i lokalną prasę, stacje radiowe i telewizyjne oraz Internet.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym 75-ciu tysięcy ratowników wodnych, od blisko 50 lat działające w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association (PVA) organizacja zrzeszająca osoby, firmy i instytucje pragnące chronić tradycję oraz wartości związane z polskim przemysłem spirytusowym.

 

Polski Związek Kajakowy ogólnokrajowy związek sportowy, zrzeszający stowarzyszenia i związki stowarzyszeń, sportowe spółki akcyjne, inne osoby prawne oraz jednostki działające w sporcie, turystyce, rekreacji kajakowej oraz w kajakarstwie niepełnosprawnych.

 

Polski Związek Wędkarski związek zrzeszający blisko 650 000 członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne, kontynuator historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, w 2010 roku obchodził jubileusz 60-lecia.

 

Polski Związek Żeglarski związek sportowy o zasięgu krajowym, zrzeszający Okręgowe Związki Żeglarskie, istniejący od 1957 roku.

 

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW) stowarzyszenie zrzeszające kluby oraz zawodników uprawiających sporty motorowodne, narciarstwo wodne, wakebordzistów
i skuterzystów wodnych.

 

Artykuł pochodzi ze strony www.plywambezpromili.pl