Dariusz MAŁKOWSKI - PREZES ZARZĄDU WOPR-OS

Sebastian Adam DAWID - WICEPREZES ZARZĄDU WOPR-OS

Adam KURPIEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU WOPR-OS

Andrzej PYSKŁO - SKARBNIK